GDPR policy

Samtycke till behandling av personuppgifter.

När du delar med dig av dina personuppgifter tex namn, e-post och telefonnummer ger du ditt samtycke till behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL” och EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”
Den information som ni skickar till oss använder vi endast till kommunikation med Er som kund. Inga uppgifter blir utlämnade vidare till andra företag för behandling förutom när det krävs för att slutföra vårt åtagande tex för leverans till slutkund. I det senast nämnda fallet lämnas endast minsta möjliga uppgifter ut till hantverkaren – Namn, Adress och Telefonnummer.

Personuppgifter enligt Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/rattslig-grund-for-personuppgiftsbehandling/) sparas för hantering av kundrelation.
Det finns en skriftlig policy för personuppgiftshantering inom företaget och som är väl förankrad hos alla anställda.

Vill du har mer info läs i Pdf:n nedan. 

Gdpr Vikabalkong.pdf

Följ oss på Instagram

instagram

Vikabalkong är medlemmar i.
ladda ned (1).png ladda ned.pngAAA

Följ oss på Facebook